Suonerie Stu Core T’apparten – Rocco Hunt Gratis

Stu Core T’apparten - Rocco Hunt Suonerie Testo:

[Ritornello]
Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s' n' và chiù(uu)
Stu cor t'apparten
O' saj picciò nun fa a' scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand tuorn tard a' ser (yee,ei)
Tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s'và chiù(uu)
Stu cor t'apparten
O' saj picciò nun fa a' scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand tuorn tard a' ser